Tuesday, 1 May 2012

Міжнародний ринок

Міжнародний ринок боргових зобов'язань - це сфера обігу боргових зобов'язань, що гарантують кредиторові право стягувати борг із боржника.

Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) охоплює обіг групи нових фінансових інструментів, що використовуються для передачі або нейтралізації ризиків.

Міжнародний ринок титулів (або прав) власності - сфера, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, що засвідчують участь інвестора в капіталі підприємств.

No comments:

Post a Comment